top of page

privacy

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op gegevensverwerking door:

 

Coptr bevolkingscommunicatiesystemen GmbH

Beethovenstr. 30

50858 Keulen-Junkersdorf

Telefoon: +49 221 569 85 18

E-mail:  kontakt@coptr.de

 

Gelieve uw zorgen of vragen over gegevensbescherming te richten aan het bovenstaande adres of aan kontakt@coptr.de.

 

 

2. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens en het type en het doel van het gebruik ervan

Wanneer u onze website www.coptr.de bezoekt, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar onze websiteserver. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst geregistreerd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

 • IP-adres van de aanvragende computer,

 • datum en tijd van toegang,

 • naam en URL van het opgehaalde bestand,

 • Website van waaruit toegang wordt verkregen (referrer-URL),

 • Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

 

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een vlotte verbindingsopbouw van de website,

 • Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,

 • Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit ook

 • voor andere administratieve doeleinden.

 

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 lid 1 letter f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. Wij gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies over uw persoon te trekken.

Alle opgeslagen gegevens worden uiterlijk 7 dagen nadat ze zijn verzameld verwijderd.

Daarnaast gebruiken wij cookies en analysediensten wanneer u onze website bezoekt. Meer gedetailleerde informatie hierover vindt u in de paragrafen 4 en 5 van deze privacyverklaring.

 

 

3. Gegevens delen

De verzamelde gegevens zullen in geen geval om andere redenen worden verkocht of doorgegeven aan derden, behalve in gevallen waarin u ons uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven.

 

 

4. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze site. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Cookies beschadigen uw eindapparaat niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

 

In de cookie wordt informatie opgeslagen die ontstaat in verband met het specifieke gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van uw identiteit.

 

Enerzijds dient het gebruik van cookies om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. We gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site.

 

Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, die voor een bepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site nogmaals bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en welke invoer en instellingen u heeft gedaan zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

 

Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om ons aanbod te optimaliseren (zie paragraaf 5 hieronder). Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze site automatisch te herkennen dat u al bij ons bent geweest. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

 

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn nodig voor de genoemde doeleinden om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG.

 

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

 

 

5. Analyse en tracking met Google Analytics

De onderstaande en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van artikel 6 lid 1 lid 1 letter f) AVG. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen we zorgen voor een op behoeften gebaseerd ontwerp en een continue optimalisatie van onze website. Anderzijds gebruiken we de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen moeten als legitiem worden beschouwd in de zin van de bovengenoemde bepaling.

 

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door  Google Inc , om onze pagina's zo te ontwerpen dat ze aan de behoeften voldoen en ze voortdurend te optimaliseren. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google"). In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies (zie paragraaf 4 hierboven) gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals:

 

 • browsertype/versie,

 • besturingssysteem gebruikt,

 • verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),

 • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),

 • tijdstip van serververzoek,

 

worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik ten behoeve van marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van deze websites. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in onze opdracht verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

 

U kunt de installatie van cookies voorkomen door de browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat in dat geval niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt.

 

U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld door a  browser add Download - op   en installeer.

 

Als alternatief voor de browser-add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

 

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in de  Google Analytics Help .

 

 

6. Plug-ins voor sociale media

Om op deze manier beter bekend te worden, gebruiken we sociale plug-ins van het sociale netwerk Facebook op onze website. We integreren deze plug-in door middel van een hyperlink die wordt weergegeven als een knop om bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen.

Als onderdeel van deze oplossing wordt er geen direct contact gemaakt tussen de browser van de gebruiker en de Facebook-servers met behulp van de plug-in. Door op de betreffende plug-in te klikken, wordt de gebruiker doorgestuurd naar de website van de aanbieder. Wij hebben geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens op websites van derden.

 

Op onze website worden plug-ins voor sociale media van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, Europa (hierna: "Facebook") gebruikt om het gebruik ervan persoonlijker te maken. Hiervoor gebruiken we een deelknop.

 

Wanneer u een pagina van onze website oproept, wordt er geen verbinding gemaakt met de Facebook-servers. Als u op de betreffende knop klikt, wordt u doorgestuurd naar een Facebook-website. Hierop kunt u onze inhoud delen door nogmaals te klikken. Wij hebben geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens op websites van derden.

 

Door de Facebook-website te bezoeken, ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina heeft geopend, ook als u geen Facebook-account hebt of momenteel niet bent aangemeld bij Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks door uw browser naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Facebook voldoet aan de bepalingen inzake gegevensbescherming van het US Privacy Shield en is geregistreerd bij het US Privacy Shield-programma van het US Department of Commerce.

 

Als u bij Facebook bent aangemeld en met de plug-ins op de Facebook-website interageert, bijvoorbeeld door op de knop "LIKE" of "SHARE" te drukken, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Facebook gepubliceerd en weergegeven aan uw Facebook-vrienden.

 

Facebook kan deze informatie gebruiken voor advertenties, marktonderzoek en op behoeften gebaseerde vormgeving van de Facebook-pagina's. Hiervoor worden door Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen aangemaakt, b.v. B. om uw gebruik van onze website te evalueren met betrekking tot de advertenties die u op Facebook worden getoond, om andere Facebook-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van Facebook.

 

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten in dit verband en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ Facebook .

 

 

7. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht:

 

 • om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met artikel 15 AVG. In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht van beroep, de herkomst van uw gegevens, indien niet bij ons verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over hun gegevens;

 

 • in overeenstemming met artikel 16 AVG, om onmiddellijk te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;

 

 • Volgens artikel 17 AVG, om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verzoeken, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om te beweren, rechtsvorderingen uitoefenen of verdedigen is vereist;

 

 • op grond van artikel 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen als u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onwettig is, maar u weigert deze te verwijderen of we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u wilt dat ze beweren of uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;

 

 • in overeenstemming met artikel 20 AVG, om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen;

 

 • in overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVG, om de door u aan ons verleende toestemming te allen tijde in te trekken. Als gevolg hiervan mogen wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming niet langer voortzetten voor de toekomst en

 

 • om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 AVG. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werklocatie of met ons hoofdkantoor.

 

 

8. Recht op bezwaar

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG, op voorwaarde dat er zijn redenen hiervoor voort uit uw specifieke situatie of is het bezwaar gericht tegen direct marketing. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat wij zullen implementeren zonder een specifieke situatie te specificeren.

 

Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping of bezwaar, volstaat een e-mail aan kontakt@coptr.de .

 

 

9. Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen tijdens het websitebezoek om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, geheel of gedeeltelijk verlies, vernietiging of tegen onbevoegde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

 

 

10. Bijwerken en wijzigen van deze verklaring inzake gegevensbescherming

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en heeft de status van juli 2018.

 

Vanwege de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen of vanwege gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. U kunt de actuele gegevensbeschermingsverklaring altijd opvragen en afdrukken op de website onder   http://www.coptr.de/datenschutz  .

bottom of page