top of page
Presse: Blog2
  • Foto van schrijverCOPTR GmbH

Beheer van noodweersituaties met automatische waarschuwingssystemen in gemeenten


Alarmering, informatie en controle bij noodweer. Het nieuwe systeem, onder meer met MoWaS-aansluiting, maakt volautomatisch gebruik van alle functies van het hele spectrum van de waarschuwingsmix met volledige documentatie - vooral op gemeentelijk niveau.
 

Artikel uit het tijdschrift "Feuerwehr Fachjournal" - Issue 04 oktober - december 2021
Gezien het noodweer van juli 2021 en de voorbije jaren, dat in heel Duitsland zware onweersbuien met veel neerslag, hagel en stormwinden heeft veroorzaakt en in vele steden en gemeenten straten en buurten onder water heeft gezet, kon het thema "omgaan met noodweer" niet actueler zijn.

Het coördineren en informeren van de bevolking over een dergelijke gebiedssituatie is geen gemakkelijke taak, vooral niet in de eerste "chaos-fase", wanneer de brandweerkorpsen bij noodweer bijna "overspoeld" worden door een groot aantal meldingen, waarvan sommige een tijdkritische achtergrond hebben. De ervaring leert steeds vaker dat extreme weersituaties en de daarmee gepaard gaande omvang van de operaties niet kunnen worden beheerst, maar in het beste geval op een gestructureerde manier kunnen worden beheerd. Dit vereist echter structuren die van tevoren moeten worden opgezet en bij een incident consequent moeten worden toegepast. Daarom moet elke brandweerkorps op gemeenschapsniveau een alomvattend concept met vooraf bepaalde structuren uitwerken om voorbereid te zijn op noodweer-situaties. Tot overmaat van ramp is, vooral bij zomerse onweersbuien, de waarschuwingstijd vaak kort en kunnen zowel het begin als de omvang van een onweersbui plaatselijk sterk variëren.


 
Een onderdeel van het gestructureerde noodweerconcept en een nieuwe aanpak om de waarschuwingsketen te optimaliseren en zo ook de hulpdiensten te ontlasten, zijn de zogenaamde geautomatiseerde bevolkingscommunicatiesystemen. Dergelijke systemen werken volgens het principe "voorspellen, meten, waarschuwen, informeren en controleren":

Voorspellingen: De systemen ontvangen tot 4 keer per dag automatisch de officiële voorspellingen van de Duitse weerdienst (DWD) voor de desbetreffende gemeente, met de grootste precisie en nauwkeurigheid. Deze noodweervoorspellingen worden automatisch doorgegeven aan het commandocentrum waar het operationele commando van de gemeente is gevestigd, ter informatie en, indien nodig, voor het in gang zetten van plaatselijke waarschuwingen vooraf.


Meting: Op neuralgische meetpunten in de gemeente wordt zelfvoorzienende sensormeettechnologie (bv. storm- of waterpeilsensoren) geïnstalleerd. Indien vooraf bepaalde visuele drempelwaarden worden overschreden, wordt de commandocentrale en/of ook de bevolking automatisch gewaarschuwd.


Waarschuwing: De bevolking wordt gealarmeerd via zelfvoorzienende waarschuwingssystemen met krachtige sirenes. Spraakaankondigingen en scrollende tekst voor risico-informatie en instructies voor actie zijn eveneens geïntegreerd. De waarschuwingssystemen zijn met elkaar verbonden en kunnen worden geactiveerd via het modulaire waarschuwingssysteem (MoWaS) en BOS TETRA.


Informeer: Een digitaal waarschuwingsportaal genereert automatisch alle relevante mediaformaten uit de binnenkomende gevarenberichten van verschillende meldingsbronnen (DWD, MoWaS, lokale meettechnologie, controlecentrum, enz.) voor onmiddellijke geheel of gedeeltelijk automatische verzending naar vooraf bepaalde ontvangers en de bevolking. Handmatige tussenkomst of besluitvorming is bijvoorbeeld niet langer nodig voor waarschuwingsberichten van het hoogste waarschuwingsniveau. Geautomatiseerde verwerking bespaart tijd, minimaliseert bronnen van fouten en de commandopost heeft altijd toegang tot de nieuwste digitale media. De gegenereerde waarschuwingsberichten zijn qua inhoudelijke structuur en visuele verschijning authentiek en voldoen aan de ontwerprichtlijnen voor waarschuwingsberichten van de BBK.


Controle: De systemen zijn onafhankelijk bestuurbaar en zijn bestand tegen bonnen voor de lokale vestigingen in het gemeentelijke gebied. Zij maken op elk moment statusinformatie van de waarschuwingsmiddelen mogelijk, met inbegrip van logging en auto-archivering voor bewijs van gebeurtenissen.

Zelfs in tijden van digitalisering staat het buiten kijf dat de volledige automatisering van de waarschuwingsketen bij rampenbeheersing niet de algemene oplossing kan zijn voor het waarschuwen en informeren van de bevolking. Maar vooral bij snelle en extreme stormen zal de automatisering van de waarschuwingsketen volgens de huidige stand van de techniek een belangrijke bijdrage leveren tot het ontlasten van de brandweerkorpsen en tot goed gestructureerde operationele concepten.


Auteur: P. Kominek, Coptr Bevölkerungs-Kommunikationssysteme GmbH

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Hozzászólások

Nem sikerült betölteni a hozzászólásokat
Úgy tűnik, műszaki hiba történt. Próbálj újra csatlakozni, vagy frissítsd az oldalt!
bottom of page