top of page
Presse: Blog2
  • Foto van schrijverCOPTR GmbH

golfmanager Fachzeitschrift 4/2021 - In gesprek met Philipp Kominek, COPTR

Automatische waarschuwingssystemen voor onweer op golfbanen

Branden, stormen met orkaanachtige windstoten, zware regenval, hevige onweersbuien: de klimaatverandering wordt steeds merkbaarder, de frequentie van de ongevallen neemt merkbaar toe. Tegelijkertijd doen de gebeurtenissen zich steeds vaker onverwacht en zonder veel aanlooptijd voor - een niet te onderschatten aspect, vooral bij golf met zijn uitgestrekte speelterreinen. Schuilkelders en permanente educatie van leden en gasten zijn even belangrijk als het omgaan met geschikte technologie voor automatische waarschuwingssystemen. In een interview met Golfmanager legt Philipp Kominek, directeur van Coptr Bevölkerungs-Kommunikationssysteme GmbH, de voordelen en de werkwijze van de Coptr waarschuwingssystemen uit.

 
Mijnheer Kominek, is de indruk juist dat de klimaatverandering meer en meer onweer veroorzaakt?

In de eerste plaats hebben gevaarlijke onweders altijd bestaan en is het totale aantal blikseminslagen per jaar niet dramatisch toegenomen. Maar onweersbuien zijn plotseling talrijker geworden, kleinschaliger en daardoor nog moeilijker te voorspellen. Een ander opvallend kenmerk is dat de snelheid waarmee onweersbuien zich verplaatsen doorgaans lager is, waardoor de gevolgschade van bijvoorbeeld zware regenval in de getroffen gebieden, zoals die in juli zo pijnlijk werd ervaren in Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts, aanzienlijk groter kan zijn.

 
Hoe wordt de operationele veiligheid verhoogd met behulp van automatische waarschuwingssystemen?

Het waarschuwingssysteem waarschuwt het clubpersoneel en de golfers voor levensbedreigende gevaren, zoals bliksem of storm. Het werkt ononderbroken, zelfs wanneer het secretariaat onbemand is, volgens de laatste stand van de techniek en in het kader van de erkende regels van de techniek. Het secretariaat kan zich concentreren op zijn kerntaken en hoeft niet tegelijkertijd de weerssituatie in het oog te houden. Het garandeert veiligheid en routine door altijd consistente, gereguleerde processen, door volledig automatische werking en individuele systeemconfiguratie, in plaats van subjectieve beslissingen van het personeel. De menselijke factor is betrokken bij het meten, vooraf waarschuwen, alarm slaan en zich wapenen tegen het gevaar van blikseminslag. Alle bliksem- en onweersmeetgegevens, de systeemfuncties en de instructies voor actie worden tot op de seconde nauwkeurig gedocumenteerd als bewijs van de gebeurtenissen.

 
Hoe werkt het onweerswaarschuwingssysteem in de praktijk?

Het Coptr onweerswaarschuwingssysteem volgens DIN EN IEC 62793 bliksembeveiligingssystemen werkt volledig automatisch en ontvangt in real time gegevens van daadwerkelijk gemeten bliksem in de omgeving van de golfbaan, tot op enkele meters nauwkeurig. Zij waarschuwt dus alleen op basis van feitelijke meetgegevens in geval van een bestaand gevaar. De bron van de bliksemgegevens is een bliksemdetectiesysteem van Siemens dat heel Europa bestrijkt. Vooraf worden, op basis van wetenschappelijke aanbevelingen, twee toezichtsgebieden voor de golfbaan afgebakend, die op elk moment in vorm en omvang kunnen worden gewijzigd. Een buitengebied als waarschuwingsgebied en een binnengebied als alarmgebied. Als in het waarschuwingsgebied op grotere afstand bliksem wordt gemeten, wordt automatisch een waarschuwing vooraf gegeven via een kleurendisplay (geel) op de smartphone. Als de bliksem wordt gemeten op een afstand die relevant is voor de veiligheid van de spelers (alarmgebied), wordt een automatisch sirenesignaal gegeven in overeenstemming met de golfregels om het spel te onderbreken: alle personen op de baan moeten onmiddellijk een tegen de bliksem beschermde schuilplaats, het clubhuis of de auto's opzoeken. De clubleiding en de spelers kunnen via internet op hun smartphone de actuele onweersstatus (rood) en de tekstuele instructies voor actie lezen en aan de hand van een countdown van 20 minuten bijhouden hoe lang het nog duurt tot het spel weer wordt vrijgegeven. Het aftellen springt terug naar 20 minuten als er nog meer bliksem wordt gemeten in het alarmgebied. Nadat de veiligheidsbuffer van 20 minuten is verstreken, wordt het spel ook automatisch vrijgegeven. Het aftellen springt terug naar 20 minuten als er nog meer flitsen worden gemeten in het alarmgebied. Nadat de veiligheidsbuffer van 20 minuten is verstreken, wordt het spel ook automatisch vrijgegeven (groen) door middel van een sirenesignaal dat aan de regels voldoet. Het waarschuwingssysteem schakelt automatisch uit bij de vrij te kiezen nachtrustperiode en weer in bij het ochtendgloren. Indien ook een klein weerstation wordt geïnstalleerd, kunnen naast blikseminslagen volautomatisch ook waarschuwingen voor onweer worden gegeven.

 
Op welke gebieden wordt het systeem nog gebruikt?

Naast onweerwaarschuwing kunnen de systemen ook worden aangestuurd door de plaatselijke brandweer op golfterreinen en andere toepassingsgebieden en worden gebruikt als bevolkingscommunicatiesysteem voor rampenalarmering. Andere toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld openbare sportvoorzieningen, voetbalstadions, pretparken, openluchtzwembaden, regattabanen, paardenrenbanen, evenementenlocaties, industrieterreinen, enz.

 
Kunt u ons enige aanvullende informatie geven over het onderwerp aansprakelijkheid?

Helaas horen wij nog steeds van directies en exploitanten over de juridische dwaling van de "eigen verantwoordelijkheid van golfers bij bliksemgevaar" volgens de golfregels (6.8 oud, 5.7a nieuw) als een carte blanche om de aansprakelijkheid en de verkeersveiligheidsverplichting van de exploitant af te wentelen op de golfers.


Golfregels hebben echter, zelfs als contractueel overeengekomen voorwaarden voor het gebruik van een golfbaan, niet de kwaliteit om de exploitant van een golfbaan te ontslaan van zijn zelfstandig bestaande en niet-uitsluitbare verplichtingen inzake verkeersveiligheid. Volgens de rechtspraak heeft de exploitant van een sportaccommodatie de plicht om te voorkomen dat er gevaren ontstaan die samenhangen met het gebruik waarvoor de sportaccommodatie bestemd is (BGH in VersR 1980, blz. 67). De omvang van de plicht om de veiligheid te waarborgen hangt af van de respectieve stand van de techniek, want wat vereist is, is wat in elk geval technisch mogelijk en redelijk is. De huidige stand van de techniek maakt het mogelijk om, rekening houdend met de beschikbare informatie, zonder problemen de weerrisico's in te schatten en deze aan de personen op het eigen terrein mee te delen. De ogen sluiten en de verantwoordelijkheid afschuiven op de spelers van de eigen installatie is nooit mogelijk geweest, maar is vandaag de dag, gezien de stand van de techniek, niet meer mogelijk. Dit blijkt ook uit de momenteel besproken strafrechtelijke verantwoordelijkheid van districtsraadsleden in de overstromingsgebieden van Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts. Wij leven niet meer in een tijd waarin weerrisico's niet als een risico kunnen worden afgedaan. Op de eigen baan is de exploitant daarvoor aansprakelijk, die ook de economische vruchten plukt, bijvoorbeeld van de greenfee.


Voor kinderen gelden bijzonder hoge verplichtingen wegens hun onervarenheid en onvoorzichtigheid. Er zijn nog andere normen die ter bescherming van de gebruikers van sportaccommodaties, maar ook van de werknemers (greenkeeping, marshal, secretaresse) verplichten tot waarschuwing voor en begeleiding van de risico's van weersinvloeden, b.v. § 23 regeling 1 van het reglement van de ongevallenverzekeringen (DGUV) en §§ 3, 4 van de wet op de arbeidsbescherming. De nog steeds veel voorkomende praktijk om werknemers tijdens onweer het veilige clubhuis uit te sturen om de golfers één voor één met de kar "op te halen" en hen te informeren over de onderbreking van het spel, valt dan ook niet te rechtvaardigen. Dat werk kan beter worden overgelaten aan automatische waarschuwingssystemen.

 

Geachte heer Kominek, dank u voor de uitgebreide informatie die het spel in de toekomst veiliger zal maken onder de steeds moeilijker wordende weersomstandigheden.


4/2021 golfmanager magazine | www.gmgk-online.de

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page